Verkopen

Wil je je woning verkopen? Zorg óók als verkoper voor duidelijke afspraken en goede contracten, laat je adviseren over belastingen en het ‘maximaliseren van je netto opbrengst’ en controleer of alle verplichtingen zijn geregeld of stopgezet.

Tip: hou je woning altijd ‘verkoopklaar’. Zorg dat je belangrijke documentatie, facturen en betalingsbewijzen op één plek bewaart.

Juridisch | Zorg óók als verkoper voor duidelijke afspraken.

Als buitenlandse verkoper kun je ermee te maken krijgen dat door de kopende partij bepaalde clausules, voorwaarden en betalingsregelingen nogal eens als ‘gebruikelijk’ worden voorgesteld, terwijl deze juist eenzijdig en uiteraard in het voordeel van de koper kunnen zijn.

In andere gevallen kan het zijn dat je als verkoper gewoonweg niet op de hoogte bent van de betekenis en risico’s van bepaalde clausules. De kopende partij zal je daar doorgaans niet pro-actief op attenderen (..).

Wij zorgen er voor dat je belangen goed verwoord worden, dat contracten ‘hard’ zijn en dat je maximale financiële zekerheid hebt. Wij waken er voor dat er gewerkt wordt met clausules in je nadeel, te lage aanbetalingen en ondoorgrondelijke afbetalingsregelingen.

Wij streven naar juridische én financiële zekerheid voor de verkoper.

Fiscaal | ‘Maximaliseer je netto opbrengst’

In Spanje ben je bij de verkoop van een woning belastingen verschuldigd. Ook als de woning ‘kosten koper’ wordt verkocht. De tarieven verschillen voor residenten en niet-residenten. Voor je financiële planning, o.a. ‘hoeveel hou ik netto over’, is het belangrijk dat je hier inzicht in hebt.

De verkoper dient als niet anders wordt overeengekomen de jaarlijks verschuldigde ‘IBI’ (OZB) belasting voor het gehele jaar te betalen, ook al wordt de woning al in januari verkocht. Tevens komt de gemeentelijke ‘plusvalia’ (belasting over de waardestijging van de grond gedurende de bezitsperiode) voor rekening van de verkoper als hier geen afspraken over worden gemaakt.

Belangrijk is de belasting over de verkoopwinst. Gezien de explosieve waardestijgingen in Spanje enkele jaren geleden, kan dit om forse bedragen gaan. Voor residenten bedraagt de belasting 21% tot 27% (tarieven bij ons opvraagbaar) en voor niet-residenten 21%. Als je als resident de woning minder dan een jaar in bezit hebt gehad, gelden de gewone progressieve schalen (die kunnen oplopen tot 56%). Neem in dat geval contact met ons op.

Als je als verkoper niet-resident bent, dient de koper bij overdracht 3% op de koopprijs in te houden. Deze inhouding dient als ‘voorbelasting’ aan de Spaanse fiscus te worden afgedragen. Indien de daadwerkelijke belasting hoger uitvalt dient het verschil binnen zes maanden na verkoop te worden bijbetaald. Als de belasting lager is kan het verschil worden teruggevraagd.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van aftrekmogelijkheden. Er kunnen inflatiecorrecties van toepassing zijn en als de te verkopen woning je eerste residentie betreft (en derhalve geen vakantiewoning of 2e woning) zijn er herinvesteringsvrijstellingen.

Wij zorgen ervoor dat je niet teveel belasting betaalt.

Praktisch | Zijn alle verplichtingen geregeld of stopgezet?

Het is in Spanje gebruikelijk om elektriciteits- en watercontracten tijdelijk door te laten lopen zodat de koper niet zonder GEB komt te zitten. De bankrekeningen kunnen doorgaans al wel gewijzigd worden naar die van de koper. Het is raadzaam om je er na een vooraf af te spreken periode van te verzekeren of de contracten daadwerkelijk zijn omgezet.

Een onderschat punt: op het moment dat je een (prijs-) akkoord hebt bereikt beginnen de onderhandelingen pas echt… Bij het uitwerken van afspraken komen vele details aan de orde. Het niet goed vertalen of verwoorden kan het verschil zijn tussen het niet doorgaan van de verkoop of een geslaagd traject. Onze medewerkers behartigen hier maximaal jouw belangen.

In Spanje dient sinds 2013 bij verkoop een energiecertificaat te worden overlegd waarin wordt aangegeven in welke categorie van energieverbruik de woning valt. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dit certificaat voor een gering bedrag kunnen verzorgen. Het is van belang om dit tijdig te laten doen om vertraging bij de verkoop te voorkomen.

Verder kunnen er diverse praktische zaken aan de orde zijn, zeker indien de verkoop van de Spaanse woning gepaard gaat met (r)emigratie. Te denken valt aan het opzeggen van verzekeringen, het sluiten van bankrekeningen, het vertalen van correspondentie, enz.

Wij zorgen ervoor dat je geen omkijken hebt naar het natraject.