Algemeen

Het kan interessant zijn om vastgoed in Spanje te kopen met een vennootschap. Dit is echter niet altijd zo. Op een aparte pagina in dit blok ontkrachten we enkele fabels.

Er zijn verschillende opties. Hierover geven wij op hoofdlijnen de belangrijkste informatie. Voor verdere informatie hebben wij de presentatie ‘Investeren in Spanje Fiscaal Belicht’ beschikbaar die je via de contactpagina kunt aanvragen.

Als je een woning wilt kopen die voornamelijk voor privé gebruik bestemd is, is ons advies doorgaans om de woning in privé te kopen en niet met een vennootschap. Eén van de redenen is dat wij zien dat mensen áls ze in Spanje zijn, meer genieten aan de rand van hun zwembad dan bij de boekhouder (ook al krijg je bij ons altijd versgezette koffie!). Uiteraard dien je ook als je in privé koopt je fiscaal te laten adviseren en het juridische traject goed te laten begeleiden.

Bedrijfsstructuren komen aan bod bij DGA’s, vastgoedbedrijven, als je je woning meer als belegging ziet die je wilt verhuren en op termijn weer wilt verkopen, als je wellicht in meerdere woningen wilt investeren om te verhuren en/of om weer te verkopen of als er daadwerkelijk sprake is van commercieel bedrijfsvastgoed.