Belastingen en kosten

Wil je direct makkelijk een vraag stellen? Klik hier. Geen kosten

Bij verkoop is er belasting verschuldigd over de winst die is gemaakt bij de verkoop van een woning in Spanje.

Belastingen in Spanje voor niet-residenten

  1. Inhouding bij de notaris van 3% van de verkoopprijs op moment van betaling door de koper ter afdracht aan de Spaanse belastingdienst. Dit bedrag wordt later verrekend met de uiteindelijk te bepalen winstbelasting (zie punt 3 hieronder).
  2. Binnen 1 maand na de verkoop het doen van aangifte over de theoretisch berekende waardestijging van de grond waar de woning (ook voor appartementen) is gelegen. Dit betreft een gemeentelijke aangifte.
  3. Binnen 4 maanden aangifte winstbelasting over de woning (verkoopprijs min koopprijs min enkele toegestane aftrekposten). De bij de notaris gedane voorinhouding (zie punt 1 hierboven) mag in mindering worden gebracht.
  4. Als de winstbelasting lager is dan de voorhouding,heeft u recht op terugvordering van het verschil.

Belastingen in Spanje voor residenten

Er geldt voor residenten een vrijstelling als de woning langer dan drie jaar de ‘hoofdwoning’ is geweest (de woning waar echt gewoond wordt) en als de gemaakte winst binnen een bepaalde periode wordt geherinvesteerd in wederom een hoofdwoning (en derhalve geen vakantiewoning).

Voor residenten die ouder zijn dan 65 jaar geldt dat er helemaal geen winstbelasting verschuldigd is bij verkoop van de hoofdwoning (vivienda habitual). Een woning wordt als hoofdwoning gezien als men er minimaal de laatste 3 jaar in gewoond heeft.

Aftrekposten

Het verschil tussen de verkoop en aankoopprijs mag verminderd worden met enkele directe kosten zoals de overdrachtsbelasting (bij aankoop) en eventuele makelaarscommissie (bij verkoop).

Voor niet residenten is het tarief 19%, voor residenten loopt dit op tot 23%. Als de woning minder dan een jaar in bezit is geweest gelden hogere tarieven. Neem in dat geval contact met ons op.

Overige belastingen en kosten

De jaarlijkse OZB (‘IBI’) dient door de verkoper betaald te worden, ook al vindt de verkoop in januari plaats, anders laat de notaris de verkoop niet passeren.

In Spanje is tevens een energiecertificaat vereist waarin wordt aangegeven in welke categorie van energieverbruik de woning valt. Aangezien dit een recente vereiste is (2013) hebben nog weinig woningen dit certificaat. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dit certificaat voor een gering bedrag kunnen verzorgen.

Commissies van makelaars liggen in Spanje afhankelijk van enkele factoren tussen de 3% en 7%.

Kunnen wij het je makkelijk maken?

Heb je vragen of wil je direct offerte, mail ons dan vrijblijvend voor nadere informatie over het maximaliseren van je netto verkoopopbrengst van je woning in Spanje.

Je bent van harte welkom.

Je ontvangt binnen één werkdag reactie