Juridische controles

Wil je direct makkelijk een vraag stellen? Klik hier. Geen kosten

Het is van belang om te controleren of er geen juridische bijzonderheden zijn en of de woning goed en volledig geregistreerd is:

  • Dat het kadaster en het eigendommenregister geraadpleegd dienen te worden spreekt voor zich.
  • Er dient gecontroleerd te worden of er beslagen op de woningen liggen, zoals bijvoorbeeld van de bank of fiscus. Als je tijdig weet wat de aard van deze beslagen is, zijn deze doorgaans op te lossen.
  • Bij woningen buiten de stad (ook op urbanisaties) komt nogal eens voor dat er sprake is van ‘recht van overpad‘ of dat er andere vastgelegde afspraken met de buren zijn. Dit kan waardebeperkende gevolgen hebben. Het is belangrijk dit vooraf te weten.
  • Soms zijn er ‘vergeten’ afspraken met betrekking tot vruchtgebruik. Hierover wil je uiteraard geen onzekerheid hebben.
  • Ook dient te worden gecontroeerd of er geen sprake is van ongunstige bestemmingsplannen.
  • Indien er een Vereniging van Eigenaren is, dien je na te vragen of er bijzonderheden zijn. (Als er verbouwingsplannen zijn, dienen de toekomstige kosten door de eigenaren te worden gedeeld).
  • Ook bevelen wij aan om de woning door een expert te laten controleren op bouwkundige gebreken. Deze zijn in Spanje anders van aard dan we in Nederland gewend zijn. Zo is er in Spanje in de jaren zestig en zeventig in grote delen van het land gebouwd met een slechte betonkwaliteit. Andere voorbeelden zijn scheuren in woningen door bergen die ‘werken’ (langzaam bewegen) of zwembaden die ‘omhoog komen’ doordat geen rekening is gehouden met grondwaterstromen.
  • Sinds 2013 is in Spanje het energiecerificaat verplicht. Hiermee wordt aangegeven in welke categorie een bepaalde woning valt. De verkopende partij dient dit te overleggen. Dit is nog niet altijd aanwezig, uiteraard wil je ook hier tijdig weten of er geen bijzonderheden of tegenvallers zijn.
  • Ten slotte zijn er nog zaken die op het oog makkelijk oplosbaar lijken maar in de praktijk vervelend kunnen zijn, zoals electriciteitregistraties die niet goed op naam blijken te staan en die tot een nasleep kunnen leiden. Ook dit dient goed gecheckt te worden.

Een goede en volledige juridische controle kan het verschil zijn tussen een ‘besmet’ en ‘zorgeloos’ bezit. En ons doel is om zorgen te voorkomen …

Wil je dat wij deze controles voor je uitvoeren? Stuur ons een email of vraag een offerte voor een complete begeleiding voor veilig kopen in Spanje aan.

Kunnen wij het je makkelijk maken?

Heb je vragen of wil je vrijblijvend een offerte voor een ‘all-in’ (financieel-fiscaal-juridische) koopbegeleiding?

Laat het ons weten via deze link. Je bent van harte welkom.

Je ontvangt binnen één werkdag reactie