Praktisch

Wil je direct makkelijk een vraag stellen? Klik hier. Geen kosten

Na de notariële overdracht dienen de nutsvoorzieningen over te worden geschreven op naam van de koper en dienen eventuele pro rata afrekeningen te worden gemaakt van de nutsvoorzieningen, eventuele verzekeringen, enz.

Doorgaans doet de makelaar dit en wordt de praktische afhandeling bij de notaris onderling op redelijke wijze besproken. Wij zullen er op toezien dat de afspraken inderdaad correct zijn en worden nagekomen.

Het is belangrijk dat alle zaken worden overgeschreven of stopgezet, anders kunnen er facturen of belastingaanslagen op uw naam binnen blijven komen. Het kan ook wenselijk zijn om nog enkele maanden een bankrekening aan te houden, bijvoorbeeld voor het terugontvangen van belastingen. Maar vervolgens kan het raadzaam zijn om deze op te heffen.

Wij zien er voor jou graag op toe dat dit goed geregeld wordt.

Kunnen wij het je makkelijk maken?

Heb je vragen of wil je direct offerte, mail ons dan vrijblijvend voor nadere informatie over het maximaliseren van je netto verkoopopbrengst van je woning in Spanje.

Je bent van harte welkom.

Je ontvangt binnen één werkdag reactie