Verkoopcontract

Wil je direct makkelijk een vraag stellen? Klik hier. Geen kosten

Zorg óók als verkoper voor duidelijke afspraken.

Als buitenlandse verkoper kun je ermee te maken krijgen dat door de kopende partij bepaalde clausules, voorwaarden en betalingsregelingen nogal eens als ‘gebruikelijk’ worden voorgesteld, terwijl deze juist eenzijdig en uiteraard in het voordeel van de koper kunnen zijn.

In andere gevallen kan het zijn dat je als verkoper gewoonweg niet op de hoogte bent van de betekenis en risico’s van bepaalde clausules. De kopende partij zal je daar doorgaans niet pro-actief op attenderen (..).

Wij zorgen er voor dat je belangen goed verwoord worden, dat contracten ‘hard’ zijn en dat je maximale financiële zekerheid hebt.

Wij waken er voor dat er gewerkt wordt met clausules in je nadeel, te lage aanbetalingen en ondoorgrondelijke afbetalingsregelingen.

Wij streven naar juridische én financiële zekerheid voor de verkoper.

Kunnen wij het je makkelijk maken?

Heb je vragen of wil je direct offerte, mail ons dan vrijblijvend voor nadere informatie over het maximaliseren van je netto verkoopopbrengst van je woning in Spanje.

Je bent van harte welkom.

Je ontvangt binnen één werkdag reactie