Bedrijven

Het kan interessant zijn om vastgoed in Spanje te kopen met een vennootschap. Dit is echter niet altijd zo. Onderaan deze pagina ontkrachten we enkele fabels.

Er zijn verschillende opties. Hierna geven wij op hoofdlijnen de belangrijkste informatie weer. Voor verdere informatie hebben wij de presentatie ‘Inversteren in Spanje Fiscaal Belicht’ beschikbaar die je via de contactpagina kunt aanvragen.

Algemeen

Als je een woning wilt kopen die voornamelijk voor privé gebruik bestemd is, is ons advies doorgaans om de woning in privé te kopen en niet met een vennootschap. Eén van de redenen is dat wij zien dat mensen áls ze in Spanje zijn, meer genieten aan de rand van hun zwembad dan bij de boekhouder (ook al krijg je bij ons altijd versgezette koffie!). Uiteraard dien je ook als je in privé koopt je fiscaal te laten adviseren en het juridische traject goed te laten begeleiden.

Bedrijfsstructuren komen aan bod bij DGA’s, vastgoedbedrijven, als je je woning meer als belegging ziet die je wilt verhuren en op termijn weer wilt verkopen, als je wellicht in meerdere woningen wilt investeren om te verhuren en/of om weer te verkopen of als er daadwerkelijk sprake is van commercieel bedrijfsvastgoed.

Bedrijven

Als buitenlandse vastgoedbedrijven investeren in Spaans vastgoed, gebeurd dat doorgaans vanuit buitenlandse rechtspersonen (BV’s, NV’s) of stichtingen. In deze gevallen is het vrijwel zonder uitzondering het gunstigst om in Spanje met een SL te werken (de Spaanse equivalent van de Nederlandse BV en Belgische BVBA).

De belastingen die vermeld zijn op de pagina’s kopen en verkopen zijn ook voor bedrijven van toepassing.

Indien vastgoed wordt gekocht om (met winst) weer door te verkopen zijn er in sommige regio’s reducties van 70% op de overdrachtsbelasting van toepassing. Het vastgoed dient dan wel binnen vijf jaar weer te worden doorverkocht. Er gelden meer regels, nadere informatie is op te vragen via onze contactpagina.

Afwegingen die dienen te worden gemaakt zijn o.a. welk bedrag als aandelenkapitaal wordt ingebracht en welke bedragen als leningen of, bijvoorbeeld in geval van meerdere projecten en meerdere investeerders, als winstdelende achtergestelde leningen.

Opmerking: afhankelijk van spreiding van investeringen over meerdere landen of bedrijfsbeleid kunnen andere vormen overwogen worden zoals de Europese vennootschap (SE) of filialen (zonder eigen rechtspersoonlijkheid), deze zien wij in de praktijk weinig voorkomen. Er is wel een toenemende belangstelling voor het werken met hybride vennootschappen. Hier zijn dan meestal fiscalisten bij betrokken. Ook deze zijn uiteraard van harte welkom om contact met ons op te nemen.

DGA’s

Bedrijfseigenaren (DGA’s) hebben veelal vermogen opgepot in holdingvennootschappen waarvan het moeilijk is om dat naar privé te halen omdat er dan fiscaal afgerekend dient te worden.

Een oplossing kan dan zijn om met de Holding (BV/BVBA) een dochtervennootschap (SL) in Spanje op te richten en die de woning te laten kopen. Er dienen dan wel zakelijke huurafspraken te worden gemaakt met de SL.

In eigen land dien je hiervoor contact op te nemen met je fiscaal adviseur, in Spanje kunnen wij je van dienst zijn.

Indien je hier meer informatie over wenst nodigen we je graag uit om je situatie telefonisch of via onze contactpagina aan ons voor te leggen.

Fabels

Omdat ons over de voordelen van het kopen met een vennootschap veel borrelpraat en verjaardagsverhalen bereiken (ongetwijfeld gezellig en goed bedoeld!), willen wij graag enkele veel gehoorde fabels de wereld uit helpen:

Als je een woning voor privé gebruik koopt met een Spaanse vennootschap en ‘dus’ een bedrijf hebt is het níet zo dat je vervolgens een auto, reiskosten (vliegtickets…) en restaurants ‘op de zaak’ kunt zetten en de kosten kunt aftrekken, dat je automatisch de btw op kosten kunt verrekenen en/of terugvragen, en dat je geen erfbelasting hoeft te betalen.

Evenmin is het het geval dat als je met een off-shore vennootschap koopt (vennootschappen die zijn gevestigd op belastingparadijzen), dat je dan helemaal geen belasting hoeft te betalen.

Helaas, deze ‘belastingbesparende’ redenen blijken in de praktijk averechts te werken en uiteindelijk tot weinig of geen belastingbesparing te leiden maar wél tot meer kosten (voornamelijk aan advocaten, fiscalisten, accountants en adviseurs).

Conclusies

Als de woning voor privé gebruik bestemd zal zijn en er geen bestaande holdingstructuur is, is een vennootschap doorgaans niet raadzaam.

Voor DGA’s kan het interessant zijn om met een Spaanse vennootschap (SL) onder de eigen holdingvennootschap te werken. De SL dient op maat te worden opgezet en fiscaal-juridisch te worden afgestemd op de holding.

In geval van vastgoedbedrijven is voor het structureren van de investeringen in Spanje een Spaanse dochtervennootschap vrijwel altijd de beste oplossing.