Maximaliseer netto opbrengst

‘Maximaliseer je netto opbrengst’

In Spanje ben je bij de verkoop van een woning belastingen verschuldigd. Ook als de woning ‘kosten koper’ wordt verkocht. De tarieven verschillen voor residenten en niet-residenten. Voor je financiële planning, o.a. ‘hoeveel hou ik netto over’, is het belangrijk dat je hier inzicht in hebt.

De verkoper dient als niet anders wordt overeengekomen de jaarlijks verschuldigde ‘IBI’ (OZB) belasting voor het gehele jaar te betalen, ook al wordt de woning al in januari verkocht. Tevens komt de gemeentelijke ‘plusvalia’ (belasting over de waardestijging van de grond gedurende de bezitsperiode) voor rekening van de verkoper als hier geen afspraken over worden gemaakt.

Belangrijk is de belasting over de verkoopwinst. Gezien de explosieve waardestijgingen in Spanje enkele jaren geleden, kan dit om forse bedragen gaan. Voor residenten bedraagt de belasting 21% tot 27% (tarieven bij ons opvraagbaar) en voor niet-residenten 21%. Als je als resident de woning minder dan een jaar in bezit hebt gehad, gelden de gewone progressieve schalen (die kunnen oplopen tot 56%). Neem in dat geval contact met ons op.

Als je als verkoper niet-resident bent, dient de koper bij overdracht 3% op de koopprijs in te houden. Deze inhouding dient als ‘voorbelasting’ aan de Spaanse fiscus te worden afgedragen. Indien de daadwerkelijke belasting hoger uitvalt dient het verschil binnen zes maanden na verkoop te worden bijbetaald. Als de belasting lager is kan het verschil worden teruggevraagd.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van aftrekmogelijkheden. Er kunnen inflatiecorrecties van toepassing zijn en als de te verkopen woning je eerste residentie betreft (en derhalve geen vakantiewoning of 2e woning) zijn er herinvesteringsvrijstellingen.

Wij zorgen ervoor dat je niet teveel belasting betaalt.