Erven

Van de buitenlanders die in Spanje een woning hebben is een groot deel ‘pensionado’.

Kinderen en kleinkinderen komen graag op bezoek of maken gebruik van de woning, maar over wat er gebeurd na overlijden van de ouders is niet altijd nagedacht.

Om de woning na overlijden op naam van de erfgenamen te krijgen dienen procedures te worden doorlopen die voor buitenlanders bureaucratisch overkomen.

Spanje mag erfbelasting (voorheen in Nederland ‘successierechten’ genoemd) heffen over vastgoed dat in Spanje is gelegen, ook als de erfgenamen in het buitenland wonen.

Belangrijk is dat de erfbelasting binnen zes maanden na acceptatie van de erfenis dient te worden voldaan. Om deze te kunnen voldoen dient iedere erfgenaam over een Spaans fiscaal nummer te beschikken (het zogenaamde ‘NIE’ nummer).

Zolang de Spaanse erfbelasting niet is betaald, kan de woning niet op naam van de erfgenamen worden gesteld.

In het belastingverdrag dat tussen Nederland en Spanje is afgesloten, is geen regeling voor het voorkomen van een dubbele heffing van de erfbelasting opgenomen. Wel kennen beide landen eenzijdige regelingen.

Voor een correcte afwikkeling dien je in Nederland contact op te nemen met je adviseur, in Spanje kunnen wij dit voor je verzorgen.

Aangezien elke gezinssituatie anders is en Spanje vele regionale uitzonderingen kent, worden adviezen en afwikkelingen individueel behandeld.

Neem voor verdere informatie telefonisch contact met ons op of mail ons via de contactpagina.