Praktische zaken bij verkoop

Zijn alle verplichtingen geregeld of stopgezet?

Het is in Spanje gebruikelijk om elektriciteits- en watercontracten tijdelijk door te laten lopen zodat de koper niet zonder GEB komt te zitten. De bankrekeningen kunnen doorgaans al wel gewijzigd worden naar die van de koper. Het is raadzaam om je er na een vooraf af te spreken periode van te verzekeren of de contracten daadwerkelijk zijn omgezet.

Een onderschat punt: op het moment dat je een (prijs-) akkoord hebt bereikt beginnen de onderhandelingen pas echt… Bij het uitwerken van afspraken komen vele details aan de orde. Het niet goed vertalen of verwoorden kan het verschil zijn tussen het niet doorgaan van de verkoop of een geslaagd traject. Onze medewerkers behartigen hier maximaal jouw belangen.

In Spanje dient sinds 2013 bij verkoop een energiecertificaat te worden overlegd waarin wordt aangegeven in welke categorie van energieverbruik de woning valt. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dit certificaat voor een gering bedrag kunnen verzorgen. Het is van belang om dit tijdig te laten doen om vertraging bij de verkoop te voorkomen.

Verder kunnen er diverse praktische zaken aan de orde zijn, zeker indien de verkoop van de Spaanse woning gepaard gaat met (r)emigratie. Te denken valt aan het opzeggen van verzekeringen, het sluiten van bankrekeningen, het vertalen van correspondentie, enz.

Wij zorgen ervoor dat je geen omkijken hebt naar het natraject.