Schenken

Het schenken van woningen in Spanje aan kinderen staat in de belangstelling. Dit is er uiteraard mede het gevolg van dat buitenlanders die een woning bezitten in Spanje vaak al enigzins op leeftijd (kunnen) zijn en zij de woning bij voorkeur niet in de erfbelasting willen laten vallen.

Aangezien de erf- en schenkingsbelasting zowel in Nederland als Spanje fors is, is een zorgvuldige fiscale planning van belang.

Het feit dat de Nederlandse fiscus de schenker als uitgangspunt neemt en de Spaanse fiscus de ontvanger vereenvoudigt de zaak niet. De Spaanse fiscus mag als een woning wordt geschonken en de ontvanger niet in Spanje woont, toch belasting heffen omdat de woning in Spanje gelegen is. In fiscale termen betreft dit dan een ‘situs-goed’.

Er is geen regeling ter voorkoming van dubbele belasting opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje. Wel kennen beiden landen eenzijdige regelingen. Ook kennen beide landen eigen vormen van vrijstellingen, deze sluiten echter niet op elkaar aan.

Afhankelijk van o.a. de gezinssamenstelling, de waarde van de woning, betrokken landen en bezitstructuur (in privé of vennootschap), kunnen er verschillende mogelijkheden in overweging worden genomen.

Denkrichtingen kunnen zijn het gebruik maken van jaarlijkse schenkingsvrijstellingen, het verstrekken van (marktconforme) leningen en deze eveneens met schenkingen afbouwen, het onderbrengen van vastgoed in bestaande (familie) bedrijfsstructuren, maar ook het voorlopig schenken van het ‘naakte eigendom’ (het vastgoed op zich) met behoud van het gehele of gedeeltelijke ‘vruchtgebruik‘ (gebruiksrecht) van de ouders. Voor het berekenen van de waarden van ‘naakt eigendom’ en ‘vruchtgebruik’ bestaan formules in Spanje.

De optimale oplossing verschilt per familie en situatie.

Wij zijn je hierbij graag van dienst en vragen je om voor een individueel advies telefonisch contact met ons op te nemen of om een email te sturen via onze contactpagina.