Aantal onverkochte woningen blijft hoog maar daalt

Aantal onverkochte woningen blijft hoog maar daalt

Het aantal onverkochte woningen is sinds 2013 met circa 100.000 woningen gedaald van circa 1,7 miljoen woningen naar 1,6 miljoen woningen. Deze ‘woningvoorraad’ is een overblijfsel uit de crisis en is nog altijd dermate hoog dat hier specifieke onderzoeken naar worden gedaan, zowel door vastgoedexperts als de overheid.

Per eind 2014 was de situatie als volgt:

Stedelijk

668.000

40,3%

Landelijk

657.000

39,7%

Kust

331.000

20,0%

Totaal

1.656.000

100%

Voor 2015 en 2016 wordt door experts een vraag verwacht van 618.000 woningen en een aanbod van 501.000 woningen. Dit zou dan in een verdere verlaging van 117.000 aan onverkochte woningen resulteren.

Deze verlaging zal echter deels teniet kunnen worden gedaan door het grote aantal woningen dat vanwege erfenissen naar verwachting op de markt blijft komen. Spanjaarden hebben het eigen woningbezit hoog in het vaandel staan. Ook spaargeld wordt in vergelijking met Noord-Europese landen eerder in (extra) woningen geïnvesteerd dan in aandelen of pensioenverzekeringen. Erfgenamen hebben vanwege de successierechten of omdat zij de waarde van de woning met meerdere familieleden dienen te delen vaak geen andere optie dan de woningen te verkopen.

In een aantal regio’s, voornamelijk de stedelijke regio’s waar de economie eerder aantrekt, zal de woningvoorraad waarschijnlijk binnen 2 tot 5 jaar tot redelijke aantallen terug worden gebracht. Maar in andere regio’s, met name het platteland, zal dit naar verwachting meer dan 5 jaar duren en kan dit zelfs oplopen tot meer dan 10 jaar. In die regio’s wordt dan van ‘onverkoopbare voorraden’ gesproken.

Ondanks deze hoge voorraden is er voor het eerst sinds de crisis weer sprake van een aantrekkende markt: meer woningverkopen, meer hypotheken en hogere prijzen. Zie hierover ook ons eerdere bericht “Woningprijzen Spanje 5,1% gestegen“.

 

 

 


No Replies to "Aantal onverkochte woningen blijft hoog maar daalt"