14% meer woningen verkocht in november 2014

14% meer woningen verkocht in november 2014

Na jarenlange teneur lijkt het erop dat de Spaanse vastgoedmarkt aan een opleving is begonnen. Het aantal transacties toont een stijgende lijn, en ook de Spaanse banken sluiten weer meer hypotheken af.

De toename van het aantal onroerend goed transacties heeft zich in het najaar van 2014 ingezet. Zo werden er in Spanje in november 2014 14% meer huizen verkocht dan in november 2013. De vergelijkende cijfers voor september en oktober gaven al eenzelfde beeld. Deze toename is te zien in heel Spanje; slechts twee autonome regio’s kenden in november 2014 nog een lichte afname (Cantabria en Valencia).

De toename is vooral toe te schrijven aan de verkoop van gebruikte woningen. Vanwege de crisis is de voorraad woningen van de Spaanse banken sterk toegenomen. Projectontwikkelaars konden hun nieuwbouwwoningen niet meer verkopen, om aan betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen moesten ze nieuw opgeleverde maar niet verkochte woningen overdragen aan de banken. De banken zijn nu deze voorraad van ongebruikte woningen aan het verkopen, deze transacties worden echter bestempeld als verkoop van tweedehands woningen.

De hypotheekverstrekking steeg in 2014 ook met 18% ten opzichte van 2013. De verwachting is dat deze lijn in 2015, met een oplevende economie, wordt doorgetrokken.

De consolidatie van de stijging in transacties, het niet meer zakken van de prijzen en een groter aantal nieuwe hypotheken, leiden tot (gepast) optimismisch beeld van de Spaanse vastgoedmarkt.


No Replies to "14% meer woningen verkocht in november 2014"