Woning kopen van de bank aantrekkelijk?

Woning kopen van de bank aantrekkelijk?

Tijdens de crisis zijn de banken in Spanje opgezadeld met honderdduizenden (!) woningen van klanten die hun verplichtingen niet na konden komen. Banken zitten hier mee in hun maag en willen hier het liefst zo snel mogelijk vanaf.

Aangezien het eerste doel van de banken niet is om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren maar eerder om de financiering die op de woningen rust zo snel mogelijk terug te krijgen, lijkt het interessant om het aanbod van de banken te bestuderen.

De ‘doorsnee woning’ zoals de banken die aanbieden kan worden bestempeld als een etagewoning (piso) van 90 vierkante meter, met twee á drie slaapkamers voor een prijs van 90.000 euro.  (Bron: Ministerie van Bouwnijverheid).

Dit is het type woning waar in Spanje de meeste vraag naar is en een prijs van 1.000 euro per vierkante meter is inderdaad beduidend lager dan het gemiddelde van 1.646 euro per vierkante meter voor woningen die niet in bezit van de bank zijn

Voor buitenlanders is het interessant om te weten dat de meeste woningen van de bank te vinden zijn in die gebieden waar zij juist het meest kopen: de kuststreken van de Middelandse Zee, de eilanden en de provincies Barcelona en Madrid. (Bron: Ministerie van Bouwnijverheid)

Een kanttekening die gemaakt kan worden is dat als de prijzen van deze woningen lager dan gemiddeld zijn, maar deze toch niet of moeilijk verkocht worden – ondanks dat de banken deze woningen agressief promoten en hier zelfs gunstigere hypotheekvoorwaarden voor aanbieden – dat er wellicht andere factoren zijn waardoor deze woningen niet interessant zijn.

Zo kunnen deze in zogenaamde slechte wijken zijn gelegen, in onaantrekkelijke dorpen of steden, of onderdeel vormen van gebouwen of wijken die vrijwel leeg staan of waar andere problemen mee zijn.

Wij adviseren derhalve om ook – of zelfs juist – als u een woning van de bank wenst te kopen om u te laten begeleiden door een betrouwbare en deskundige makelaar. 


No Replies to "Woning kopen van de bank aantrekkelijk?"